อัพโหลดไฟล์ของคุณ
 เลือก
อัพโหลดภาพ
 เลือก
อัพโหลดวิดีโอ
อัพโหลดไฟล์ของคุณ
อัพโหลดภาพ

ชื่อเจ้าของภาพต้องมีตัวอักษรระหว่าง 3-50 ตัวอักษร และ รองรับตัวอักษรพิเศษเพียง @, _ , - และ . เท่านั้น

#cometothailand #wecareweshare


อัพโหลดภาพสำเร็จ
ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ We Care We Share : )
“ส่งต่อความอบอุ่นแบบไทย ให้ทั้งโลกได้เห็น"

ในยุคดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เติบโตด้วยผู้ใช้งานจำนวนมาก ย่อมตามมาด้วยจำนวนข้อมูลปริมานมากที่กระจายอย่างรวดเร็วในวงกว้างเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลต่างๆที่ถูกนำเสนอนั้นต่างมีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างสรรค์สังคมที่ดี ในทางกลับกันบนช่องทางต่างๆเหล่านี้ยังมีข้อมูลอีกหลายส่วนที่เป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เป็นข้อมูลที่สร้างความหวาดกลัว สร้างความไม่เชื่อมั่น ความเกลียดชัง หรือไม่ได้เสริมสร้างสังคมที่ดีที่เราต้องการ ทั้งต่อสายตาคนไทยและชาวต่างชาติ

See Thai Lifestyle
Cherry
Suliama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Share Gallery Index
วิถีความเป็นไทย
เปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เราภูมิใจแนะนำให้คุณ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตะพง จ.ระยอง
อ่านรายละเอียด
กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย จ.นครราชสีมา
อ่านรายละเอียด
เครื่องประดับชุบเงินชุบทอง (ระฆังทองเครื่องประดับ) จ.อุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ.แพร่
อ่านรายละเอียด